Close
Šeširi-za-razmišljanje

Šest šešira, tehnika za razmišljanje – žuti i crni (3)

Razmišljanje je kombinacija onog što naš um i inače radi i onog što mu mi naložimo da uradi. Rekli smo u prethodnim nastavcima da: mnogi inteligentni ljudi ne umeju uvek dobro da misle. Prostor uvek koristimo i za iznošenje brojnih (mogućih)  grešaka u razmišljanju , kao i upoznavanje sa tehnikom šest šešira za razmišljanje.

Šeširi za razmišljanje – žuti i crni

Reč je o logičkim šeširima. Oba moraju da budu logički argumentovana. 

 

Ponovićemo : Žuti šešir su prednosti, pogodnosti uključujući uštede (novca, vremena, živaca …) Ili odgovor na pitanje zašto bi to (ma šta to bilo) bilo dobro?

Crni šešir je provera činjenica iz ugla pesimiste. Zašto to možda ne bi bila dobra ideja?

Tako crni šešir odgovara na nekolika pitanja:
1. Da li je to tačno?
2. Da li se uklapa?
3. Da li to “radi”, odnosno da li to funkcioniše? i
4. Koje su opasnosti i problemi?
Kod četvrtog pitanja je moguće račvanje u plavi šešir okretanjem pitanja npr : koje su opasnosti i problemi ako prihvatimo ili ako ne prihvatimo zacrtanu promenu. 

Žuti šešir predstavlja asocijaciju na sunce, radost i optimizam, ali sve to mora da bude logički argumentovano. Žuti šešir razmišlja na logički način o budućnosti posle izazvane promene. 

Ako sa žutim šeširom analiziramo događaje iz prošlosti umesno je postaviti pitanje o kasnijem uticaju. Zato se tu kristališu dva pitanja:

1. Koje su koristi od toga? 

2. Zašto bi to moglo da uspe?

Pogodnosti i prekomerna upotreba crnog i žutog šešira

Prekomerna ili nedovoljna upotreba crnog i žutog šešira podjednako su loše. Tako se ljudi ponekad “zanose” nekom idejom razrađuju je kombinujući optimizam žutog šešira i lepe emocije crvenog šešira zaboravljajući pri tome da sve to “prevuku” preko belog ili crnog šešira i tako vide “da li sve to radi” i da li sve to može da funkcioniše.

Crni šešir nam pomaže da uočimo ne samo da li neka ideja funkcioniše već nam pomaže da uočimo i njene slabosti koje uz pomoć svih drugih šešira mogu da se prevaziđu. 

Postoji i opasnost od prekomerne upotrebe crnog šešira. Mnogi ljudi “neguju” svoj pesimizam ne ispuštajući crni šešir iz ruku. Oni će naći milion razloga zašto nešto neće da radi ili ne može da uspe. 

To nikako ne znači da je crni šešir loš i da ga ne treba koristiti. Treba ga samo koristiti usklađeno sa ostalim šeširima. Po rečima de Bona “malo soli u hrani je dobro, ali kada se hrana presoli ne valja”. Opet, teško da se išta u životu može uraditi bez pomoći i razrade crnog šešira.

Dobra vežba je konkretna usredsređenost na predmet razmišljanja tako što ćemo sa crnim šeširom posmatrati pogodnosti posle čega bi se uz pomoć žutog šešira razmišljalo o nedostacima neke ideje. To svakako pomaže pri izboru jedne od dve ili više mogućnosti.

Rezime 

Crni šešir koristimo za logičku ocenu i procenu. Koristimo ga za kritiku do mere da se uz pomoć crnog šešira sprečava pravljenje grešaka i propusta, čime vodimo sebe do boljih ideja. 

Šeširi-za-razmišljanje
Šeširi-za-razmišljanje

Žutim šeširom tražimo i logički obrazlažemo pogodnosti. Možemo li to nešto da izvedemo do kraja i vredi li se udubljivati u to, sve uz navođenje logički zasnovanih razloga. 

Prekomernom upotrebom crnog šešira pored prevelikog sagledavanja i traženja opravdanja za logički zasnovan pesimizam mi sa našim razmišljanjem ostajemo u mestu, vrteći se u istim začaranim krugovima. Upotrebom žutog šešira u razmišljanje uvodimo smišljen, pozitivan napor tražeći prednosti kojima se logički bavimo koristeći i beli i crni šešir. 

Nastavićemo.     

Za pisanje teksta korišćena literatura:

1. Edvard de Bono„Naučite vaše dete kako da razmišlja“, Narodna knjiga- Alfa, Beograd 1995 i

2. Edvard de Bono „Šest šešira za razmišljanje“ Finesa, Beograd, 2000

Radosav Lazić