Close
Kišobran

Super pamćenje – početne tehnike

Ako ste savladali prvu lančanu tehniku pamćenja sad možete bez problema da memorišete i reprodukujete u oba pravca stotinak vezanih predmeta. To dalje znači da je vreme da nastavimo. Zbog razbijene barijere i porasta samopouzdanja nadam se vašem bržem hodu. 

 • Asocijativne tehnike - pamćenje parova i lančanih veza

  Prvi test pamćenja, lista za kupovinu

  Potreban vam je minut za proveru pamćenja niza. Nizovi nam trebaju prilikom odlaska na pijacu, radi pamćenja ključnih delova nekog izlaganja, pravljenje dnevnog rasporeda itd. Ovo je jedan od načina pamćenja bez obzira da li mi izlažemo ili pamtimo ono što izlažu drugi. Radi se o pojmovima koji su na prvi pogled logički labavo povezani.

  Potrebno je da u narednih 60. sekundi naučite ovaj niz i reprodukujete ga unapred i unazad. Posle 60 sekundi sklonite spisak sa ekrana, uzmite papir i olovku i zapišite redosled zapamćenog. Prvo ga reprodukujte s desna u levo. Onda zapišite spisak natraške, s redosledom sdesna u levo.

  Tokom provere za svaki tačan odgovor s leva u desno ali i s desna u levo dajte sebi jedan poen. Možete da skupite maksimalno 16 poena.

  Budite iskreni prema sebi. Na kraju krajeva taj spisak ne morate nikom da pokažete ali će vam vrlo brzo biti dokaz koliko ste napredavali. Ovo je provera, tj testiranje trenutnog nivoa pamćenja. Odmah nakon toga u  dva naredna odeljka naučićemo kako da se stanje višestruko popravi.

  Ispod su pojmovi za pamćenje. Imate 60 sekundi. Znate šta trebate da radite. Izvolite spisak:

  Kravata - slon - kišobran - šargarepa - kuća - roda - televizor - tenk

  Ako ste sabrali poene da pređemo na stvar.

  Tehnike pamćenja - asocijacijativne tehnike

  Platon (427-347 p.n.e.) je prvi ukazao da su sve misli i ideje spojene asocijacijama. Onda je njegov učenik Aristotel (učitelj Aleksandra Makedonskog) detaljno opisao zakone kojima se misli i predstave povezuju. Podsetimo se ukratko:

  -asocijacije po sličnosti : zebra i konj, vrabac i golub, violina i violončelo

  -asocijacije po suprotnosti: nebo i zemlja, dan i noć, vatra i voda

  -asocijacije po prostornoj i vremenskoj povezanosti: ruka i prsti, majka i dete, list i grana.

  Mnogo kasnije Hjum (David Hume, 1711-1776) dodaje još jednu zakonitost asociranja misli: -asocijacije na osnovu uzroka i posledica koju mi ovde preklapamo sa Aristotelovom asocijacijom prostorne i vremenske povezanosti.

  Nastajanje asocijacija

   

  Mašta-pamćenje-asocijacije
  Pamćenje-nastajanje-asocijacija

  1Sve ilustracije u ovom delu su iz knjige: Grupa autora, (1976), Art M. Semorie, I Vi možete imati super pamćenje, Beograd: Registrovano u Jugoslovenskoj autorskoj agenciji pod r. br. K-2/76 od 12. 1. 1976. Interpretacija Radosav Lazić[/modern_footnote]

  Neki na put nose parfem voljene osobe i onda pred spavanje stave kap, dve na jastuk. Kažu da je to dobar način za lepe snove. Isti je efekat i ako maramicu voljene osobe stavite pod glavu.

  Severnoamerički Indijanci su za pojasom imali koštane bočice sa mirisnim biljem. Kad bi nešto želeli da upamte intenzivno su to posmatrali ili slušali sve vreme udišući miris iz koštane bočice. Kad bi želeli da to reprodukuju počinjali bi sa intenzivnim mirisom koji bi im pomogao da u svest ponovo prizovu taj događaj.

  Eksperimenti sa psima velikog ruskog naučnika Pavlova dovodili su do stvaranja uslovnih refleksa. Podsetimo se psi su reagovali lučenjem pljuvačnih sokova na zvuk koji je prethodio donošenju hrane.

  Zaključimo iz ovih par primera da možemo da se potrudimo oko pamćenja svesnim korišćenjem asocijacija. Prvo da bismo povezali dva pojma i zatim da bi se povezano učvrstilo u dugotrajnoj memoriji.

  Zato je za dugotrajno pamćenje od velike važnosti da se željeni pojam asocira iz više uglova i aspekata sa što većim brojem čula. Uz to nije dobro biti ravnodušan odnosno nemotivisan.

  Pamćenje upečatljivih priča – stvaranje asocijativnog niza

  Sad zamislite u desnoj ruci neprirodno dugačku drečavo šarenu kravatu. Na drugom kraju kravatom je vezan vaš kućni ljubimac - mali slon ljubičaste boje koji surlom pridržava veliki žuti kišobran.

  Na vrhu kišobrana stoji deset metara duga šargarepa (i to užim krajem). Šargarepa počinje da se krivi i pada na malu drečavo crvenu kuću iz koje izleće ogromna uplašena roda kojoj se televizor (koji je takođe izleteo iz kuće) nabio na kljun. Roda otresa televizor koji sa velike visine pada na tenk i razbija se u paramparčad. Iz televizora ispada …

  Ovako može da izgleda šaljiva priča uz čiju pomoć bismo uvezali pojmove date u testu za proveru. U njoj imamo puno neobičnih detalja koje um rado usvaja. Predmeti su izmaštani, namerno karikirani, pogrešno bojeni sa čudnom dinamikom, i tako do kraja.

  Posle toga nije teško vratiti priču unazad tj ponoviti pojmove s desna na levo. Gotovo. Zadatak urađen.

  Naravno ovo su brzi primeri. Ako vam pojmovi trebaju tj ako su izvučeni za ispit onda ih treba posle izvesnog vremena ponoviti. Posle nekoliko ponavljanja neobična priča će nestati. Ostaju samo pojmovi koji vam trebaju u nepromenljivom redosledu. Na isti način naučeni brojevi telefona neće promeniti raspored.

  Pamćenje, provera napretka

  Asocijativno-pamćenje
  Pamćenje-parova

  Ako ste shvatili poentu iz priče ili slika koje su priložene naučili ste dve tehnike brzog pamćenja. Prva je asocijativna tehnika pamćenja parova reči. Drugo je neprekidna lančana asocijativna tehnika koja nastaje spajanjem parova. Uočite umreženost kod druge tehnike. Tj svaki predmet pamtimo uvezanog asocijacijom sa obe strane što u konačnom olakšava pamćenje.

  Pride, date su slikovni primeri asocijacija parova ( četkica za zube koju trebate da kupite baš u toj radnji). Tu su i slikovni prikazi kako „mašta može svašta“. Sve uzeto iz knjige (videćete fusnotu) koju narcisoidni „autoriteti“ ne vole da pominju.

  Izneto bi trebalo da bude dovoljno da uz malo vežbe usvojite veštine. To se naravno proverava testiranjem. Pa krenimo.

  Imate tri minuta za pamćenje niza od 25 reči po tačno zadatom redosledu. Posle toga proverite sebe ponavljanjem niza s leva u desno, ali i obrnutim redosledom. Izvolite:

  Jabuka – sekira – novine – buzdovan – palma – krokodil – Putin - šibice – zavesa – bandera – traktor – zub – oblak – pšenica – srp – Bil Klinton – raketa – šešir – jaja – zidni časovnik – tambura – strela – knjiga – Eskim.

  Verujem da će svi koji su sa čitanjem stigli dovde uspeti da reše zadatak i da sebi sa puno entuzijazma u dnevnik pamćenja upišu svih 48 bodova. Proverite jeste li (i koliko) napredovali.

  Zaključimo

  Meni pripadaju čast i zadovoljstvo da vam prvi čestitam ulazak u novi svet. Napravili ste prvi mali/veliki korak u pravom smeru. Biće toga još. Od pamćenja brojeva, mentalnog računanja, diktiranja više pisama istovremeno … Odabraćete ono što vam treba i koliko vam treba.

  Sad, dok ste u tom novim stanju pitam vas šta vam je to oduzeto da bi vam ovo bilo dato. Samo ste zadovoljno izašli iz puta koji je utaban TV reklamama.    

  Iskoristite novo pamćenje za još dve sitnice:

  - Željena promena počinje samodisciplinom u malim stvarima.

  -  Niko ne može da vam nametne osećaj nezadovoljstva ili manje vrednosti bez vašeg pristanka.

  „Ja sam učenik i moram biti naučen“, pisalo je na cedulji koju je Petar Veliki nosio sa sobom.

  ----

  Ako imate posebna interesovanja obratite mi se meilom. Iznesite sugestije, naručite tekst ili zakažite besplatne konsultacije.

  Hvala što pokazujete interesovanje za lični razvoj. 

  Srdačno Radosav Lazić

 • Predmetno prostorna tabela - pamćenje nizova i parova
  Cloud Memory Disk Space Binary
  "pamćenje-računara"

  Ako ste savladali prvu lančanu tehniku pamćenja sad možete bez problema da memorišete i reprodukujete u oba pravca stotinak vezanih predmeta. To dalje znači da je vreme da nastavimo. Zbog razbijene barijere i porasta samopouzdanja nadam se vašem bržem hodu. 

  Legenda kaže da Prometej nije bio večito prikovan za stenu samo zbog vatre koju je ukrao bogovima. Grčki bogovi su bili gnevni i zbog dara pamćenja jer su ljudi zahvaljujući pamćenju mogli da uče, kombinuju i razmišljaju. Na taj način ljudi su povećali svoje mentalne kapacitete i napravili značajan iskorak za susret sa sudbinom. Prava je šteta što danas mnogi među nama ne bi da s tim imaju bilo kakve veze. Drago mi je da su moji čitaoci drugačiji. 

  Stvaranje i pamćenje tabela

  Radi se o nastavku tj produbljivanju stečenog gradiva iz prethodne lekcije zbog čega nema potrebe za novim testiranjem. 

  Nekad je potrebna preciznost u pamćenju kao što je tačna reprodukcija propisa, članova zakona, zadataka, poglavlja neke knjige, redosled poteza itd.

  Zbog toga je potrebno da svako osmisli jednu ili više prostorno vremenskih tabela koje će mu pomoći da sve navedeno i nenavedeno reprodukuje bez greške u oba pravca, ali i na preskok.

  Za takvu vrstu pamćenja u početku je dovoljno baratati jednom ili dve prostorne ili  alfabetske tabele od desetak mesta. Vreme koje uložite u ovo se garantovano višestruko vraća.

  Mala predmetna tabela za pamćenje

    Da bismo tačno upamtili poglavlja knjige ili dnevni raspored aktivnosti potrebno je da možemo da ih složimo po redosledu. Ako za redosled koristimo brojeve onda nam treba način da nešto apstraktno (nekad i odbojno) poput broja približimo sebi. 

  Pamćenje-brojeva-1-2-4-6
  Super pamćenje

  2Ilustracija iz knjige: Grupa autora, (1976), Art M. Semorie, I Vi možete imati super pamćenje, Beograd: Registrovano u Jugoslovenskoj autorskoj agenciji pod r. br. K-2/76 od 12. 1. 1976. Interpretacija Radosav Lazić

   

  Na slici iznad imate predloge za brojeve:1,2,4 i 6. Za broj 3 mnogi koriste školski trougao s kojim može da se napravi puno asocijativnih nestašluka. Broj 4 je obično stolica s kojom takođe može da se odlično kreativno "barata". Broj 5 je najčešće šaka: velika, mala, od gume ili napunjena helijumom.   

  Predlozi-za-pamćenje-brojeva-7-8-9
  Super pamćenje

  3Sve ilustracije u ovom delu su iz knjige: Grupa autora, (1976), Art M. Semorie, I Vi možete imati super pamćenje, Beograd: Registrovano u Jugoslovenskoj autorskoj agenciji pod r. br. K-2/76 od 12. 1. 1976. Interpretacija Radosav Lazić

    Dalje imamo sekiru kao zamenu za broj 7. Broj 8 mnogi vide kao propeler mada puno polaznika više vole da zamišljaju punačku gospođu koja je "zategnuta" kaišem oko struka. Nekima su draži tegovi. Za broj 9 se obično koristi štap za hodanje, dok se broj 10 uz malo mašte zamišlja kao kišobran, maslačak ili nešto treće.

  Deset-kao-kišobran
  Predlog-za-pamćenje-broja-deset-Dog Umbrella Rain Pet Friendship
  Seeds Dandelion Umbrella Close Up
  Predmetno-pamćenje-broja-deset

  Prostorne tabele

  Za ovaj vid pravljenja tabela potrebno je da neki prostor iskoristite za formiranje i raspoređivanje brojeva. To mogu da budu recimo kuće i zgrade na putu do posla. Ili kuća sa dvorištem u kojem ćete da rasporedite svoj niz od deset brojeva. To mogu da budu stambene zgrade, prozori na njima ili spratovi u soliteru. Tad stanar sa petog npr. ili više njih postaju broj pet.

  Fashion Model Plus Size Fat Woman
  Super-pamćenje-brojeva-predlog-za-broj-osam-Fashion-Model-Plus-Size-Fat-Woman

  Ja u selu od kuće do mosta imam devet bandera što mi sa mostom daje ukupno deset brzih, kratkih, jasnih pozicija. Moj komšija koristi šljive iz voćnjaka. Ponavljam nije bitno od čega ćete napraviti brojeve, važno je da to uradite. 

  Posle osmišljene tabele probajte da upamtite: sadržaj predavanja, dnevni red, listu pitanja za intervju, poglavlja knjige ... Nešto od toga ili sve zajedno. Kad više puta ponovite asocijacije koje su povezane na ovaj način predmetna tabela će se "povući". Ostaće vam samo sadržaj koji ste želeli da naučite. Tako spakovan sadržaj tabele je dobro zapisati u svesku koja koristite kao podsetnik ako vam naučeno zatreba posle dužeg vremena. 

  Monsoon Monsoon Banner
  Predmetna-tabela-predlog-za-broj-deset

  Do sad ste uočili razliku. Prva predmetna tabela u sebi ima predmete koji oblikom na način podsećaju na brojeve koje hoćemo da zapamtimo. Kod druge tabele uz malo mašte dobijamo isti rezultat i mogućnost da primenimo tehniku pamćenja parova iz prethodnog gradiva, pri čemu jedan predmet predstavlja redni broj. 

  Zaključimo da je važno da prvi deo asocijativnih parova predstavlja nešto što odlično poznajemo, sa čim se redovno srećemo. Ili je to nešto što možemo brzo da prizovemo iz sećanja i da onda na to nalepimo novo i manje poznato poput poglavlja knjige ili redosleda predavanja. 

  Alfabetska tabela za pamćenje po  veznom sistemu

  Ovo je još jedna mogućnost za pamćenje po redosledu bez obzira da li se radi o azbučnom ili abecednom redu. Mnogo gradiva počev od leksikona i enciklopedija je složeno po ovom redosledu zbog čega većina zna azbučni ili abecedni redosled. 

  Evo primera za nekoliko prvih mesta po abecednom

  A- auto, Avala (toranj) ; B- bina, božur, breza; C- crkva, cvet, cvekla; D - drvoseča, drvored,  dvorac E - Engleska, Evropa, Egipćanin  

  i po azbučnom redu:

  "А"- ауто, аутобус, авион; "Б"- багрем, божур, буздован; "В"- вијак, воћњак; "Г"- град, гром; "Д"-дневник, дрва; "Ђ" - ђурђевак, ђубретар; "Е"- Египћанин, Европа; "Ж"- жаба, жонглер; "З"- зец, зебра; "И"- исток, ивица, Ивица. 

  Možemo da pravimo tabelu koristeći pravi abecedni niz: A, B, C, Č, Ć, itd. Sve je stvar vežbe i afiniteta. To su vaše tabele odnosno vaša pomagala. Zato odaberite tabele u kojima ćete najlakše da se misaono krećete. 

  Praksa

  Svi znamo englesku izreku "vreme je novac" (Time is money). Nemačka poslovica kaže:" Budi štedljiviji sa vremenom nego sa parama. Sa vremenom možeš da zaradiš novac dok sa novcem ne možeš da kupiš  vreme".

  Čuveni italijanski pravnik Pietro de Ravena je znao napamet "sve zakone građanskog prava". "U 29 slova alfabeta" kaže on "smestio sam 20.000 pasusa iz kanonskog prava, kao i građanskog, i u istom redu 7.000 pasusa iz svetih knjiga, 1000 Ovidijeivh pesama, ... 200 sintenci Ciceronovih, 300 izreka filozofa, veći deo dela Valerija Maksima". 

  Lično koristim predmetne i prostorne tabele sa deset mesta, dok kod alfabetskih ne idem dalje od pet, što predlažem i vama. Kasnije ćemo proraditi druge tehnike kojima može neograničeno da se povećava broj mesta.

  Za poglavlja knjiga retko nam kad treba više od deset mesta. Eventualno 12 kako biste mogli da isplanirate narednu godinu po mesecima ali ne treba žuriti jer gradiva ima još. Evo demonstracije pamćenja uz pomoć proširene predmetne tabele sa 15 mesta pa vam predlažem da pogledate. Još jednom nema pravila. Šta će predstavljati broj 5, 8 ili neki drugi zavisi od vas. 

  Još malo praktičnih saveta za razmišljanje

  Super pamćenje je mentalna veština u koju ste polako zakoračili. Ako redovno vežbate pola sata svakog dana ubrzo ćete postati majstor. Uživaćete u promeni koju ste izazvali. Postaćete kud i kamo efikasniji u ovladavanju vremenom i podacima. 

  Vidimo se uskoro sa novim tehnikama.