Close
Kontakt-psihoterapija-Radosav-Lazić

Kontakt

Početni kontakt

Prvi, početni kontakt sa mnom možete da ostvarite meilom ili porukom na nekoj od socijalnih mreža. Nakon toga se zakazuju besplatne konsultacije skajpom ili mesindžerom u trajanju do 30 minuta. Tokom besplatnog razgovora obe strane zaključuju ima li mesta za pružanje usluge , kako bi se odvijala i koliko bi takva usluga trajala.

Da taj deo pobliže objasnim. Ako bilo koja strana u kontaktu zaključi da mesta saradnji nema, ili sve može da se reši u tih 30 minuta, razgovor se završava na obostrano zadovoljstvo.

Ako obe strane zaključe da vredi pokušati ostaje nam da vidimo da nismo slučajno iz istog grada ili okoline. U tom slučaju je mala verovatnoća da ćemo raditi pomoću skajpa. Način rada i okvirno vreme trajanja se odmah predočavaju sagovorniku.

Specifičnost usluga (i kontakta)

Sadržaj sajta ukazuje na više oblasti u kojima je moguće pružiti kvalitetnu uslugu. Ponoviću još  jednom moto sajta i svih samoukih ” mnogo toga, nekad i sve možemo sami”. Ponekad nam je potreban mali podsticaj sa strane od nekog ko je kvalifikovan da takvu pomoć i pruži. Kontaktom su moguće uštede u živcima, vremenu i novcu.

Svi imaju predstavu da su psihoterapeuti osobe koje “leče razgovorom”. Ono što se zaboravlja je da su i psihoterapeuti davno lečeni razgovorom. Lično sam pre završene supervizije od 500 sati znao da je psihoterapija moje sledeće zanimanje. Od tad je prošlo skoro četvrt veka.

Druga specifičnost je sagovornik. Počev od pola, godina života ili zanimanja stoji činjenica da su i klijenti i njihovi mali/veliki problemi različiti. Zbog toga je nekad bolje da se kontakt prekine u startu.

Klijenti sa svim svojim različitostima žele konsultacije ili edukaciju vezano za brojne mentalne alate i tehnike kojima bi razvili neki od svojih talenata.

Rad sa grupama (i kontakt)

Kontakt
Kontakt

Pored individualnog rada postoji i rad sa parovima, grupama i talentovanom decom. Tad je izvoljivo da se rad odvija na terenu. Reč je o psihoterapiji, vežbama komunikacije i kursevima za razvoj određenih veština. U tom slučaju potrebno je da grupa delegira jednu osobu za kontakt.

Cene

Cene individualnih sesija su okvirno 10 evra po satu. Sesija traje od 50 do 60 minuta. Cena za rad sa grupama su niže, zavise od više faktora pa se posebno dogovaraju. Mogući popusti.

Rad se odvija sa licenciranim psihoterapeutom i lajf koučem pod zakletvom, koji sa klijentima ima preko 2000 sati rada.

Iskustvo i praksa pokazuju da su veliki pomaci na polju ostvarenja i lične sreće mogući. Zato ostvarite kontakt.

Radosav Lazić

lucky@mentalne-vestine.com