pedyo
Kufamba-ne-moto-pfungwa-ruzivo-kudzidza-pane-kure

Kufamba Nomoto (1) - Kudzidzira kure

achifamba-the-bvunzurudza-kudzidza-to-daro
Kufamba-pasi-moto-kudzidza-to-daro

Kufamba seyanzvi hwepfungwa, kurega kudzidza

Kufamba nemoto ndiko: unyanzvi, ruzivo, maitiro, akawana kana (achiripo) asina kuwanikwa unyengeri? Kune munyori wehurukuro iyo kare kare iyi nguva yaakatanga seine chokwadi kufamba nemoto ndiko "kunyanya" unyanzvi hwepfungwa hunogona uye hunofanirwa kuva hwakanaka. Nokudaro, kunyatsoziva unyanzvi uyu kunowanikwa mumagwaro "distance learning.

Chii icho moto uri

Vatra (kana moto) inonyanya kusvibiswa nenyuchi inogadziriswa inogadzirwa neakisijeni yekushandisa. Nokupisa, izvozvi-zvinogadzirwa zvinopenya uye zvinopisa. Muranda uyu murume akasiyana-siyana kubvira kare.

Nokufamba kwenguva, murume uyu akasangana nemoto uri nani. Akadzidza kuzvigadzira uye kuishandisa kuti zvibatsire. Kutanga nekupisa, kuedza uye kuchengetwa kwezvokudya, moto wava munhu asingagoni kudzivirirwa. Ndizvo zvakataurwa netsumo iyo inoti "moto mushandi akanaka uye tenzi akaipa". Ngatitaure kuti moto unogonawo kuva "muranda akaipa uye ishe wakaipa" kana uchishandiswa (uye uchishandiswa) pakugadzirisa zvombo zvehondo.

Symbolism of fire

Mumufananidzo wokufananidzira unowanikwa mumabhuku matsvene nenzira dzakawanda. Saka moto unogona kuva: kurangwa, kuchenesa, mubairo kana kudzivirirwa. Mapisarema kuna Dhavhidhi (11; 6) "Acharega vakaipa vachiwa kubva mumararamiro, moto, nesarufa; uye mhepo inopisa ichava chikamu chemukombe. " Mapisarema aDhavhidhi (12; 6) "Mashoko aIshe mashoko akachena, sirivha mumoto wakacheneswa kubva pasi, kanomwe inoputikana." Bhuku raEzekieri raEzebheeri (24; 11) "Isai pamazimbe ezviyo zvinopisa, uye mupisa ndarira yaro, uye kusachena kwake kuchauya pamusoro pake, uye nyama yake ichafa." Uyezve, Dhavhidhi anokumbira kunaShe: "Edzai mwoyo wangu, pinda usiku; Mumoto, edzai, uye hamuzowani kuipa kwangu "(17; 3).

"Kuongororwa" (mashoko okuti RL) uye chirango chinonyanya kushandiswa neInquisition. Taurai muedzo nemafuta anopisa, moto uye pakupedzisira (mapedza maviri): kupisa pamoto, asiwo kupisa mapfupa nokuti mhosva yemhosva inofanira kurwisana mushure mekufa.

Vazivi venyeredzi, vazivi, mafirologists ... nemoto

Po Heraklituavo vatinoyeuka sevanopikisana nehurumende yehurumende iyo "simba rehutsvene husimbiswa": "Nyika ino yakafanana kune vose, haina kusikwa nemwari chero upi zvake uye hakuna munhu, asi yakagara iri uye ndiyo moto uri mupenyu, uri kupisa nemoto uye kupisa"(Fragments, 30). Kubudirira kwose kunoitika kuburikidza nehondo yekupesana. Prasupstancija kubva pane zvinhu zvose zvakasikwa uye umo zvinhu zvose zvinodzoka moto. Nguva nenguva, moto wenyika uye kusikwa kwenyika zviri kuchinja. Mukuwedzera,"Pamberi pemoto unobuda, inofanira kunge ine shungu. "

Moto pakati pevazivi vakawanda vekare yaiva imwe yezvinhu zvina zvakasikwa zvezvisikwa. Pane imwe nzvimbo pakanga panewo wechishanu "connective" chikamu cheakashi chiripo parutivi: moto, mvura, pasi nemhepo. Icho chirevo chiripo chiripo kumabvazuva nekuMadokero. Sezvo "zvikamu zvina zvemakona emadziro" zvinowanikwa mumutsetse wepa periodic wezvinhu, zvinonzi kuti periodic system yezvinhu zvipenyu ndiye anotsiva kune aya akare asi achiripo mazano zvino. Ichi chirevo chezvinhu zvinokosha zvinonzi kuEurope kuIonian School uye Empedocles apo Buddhism yakatora urongwa uhwu kubva kuIndia huzivi. Uyewo mune zvepfungwa, tinopatsanurana zvitsva zvinaasi zvakare nyeredzi.

Ngapedzei chikamu ichi neReviving Jovan (3; 16) Saka sezvo uchiri kudziya, uye iwe hausi kupisa kana kupisa, ndichakusvibisa iwe kubva mumuromo mako,asi kuti yakadudzirwa sei.

Tsanangudzo yekufamba nemoto, kuedza kwaArtur Klark

Nhasi, tsika yekufamba-famba mumoto inoshandiswa nemachechi ose enyika kuratidza hukuru hwekutenda kwavo. Sezvo vatendi vezvitendero zvose vanozviita, "zviri pachena hazvibatsiri saizvozvo", akadaro mutambi wenhau mukurumbira Johann Koroef, anozivikanwa semunhu asingatendi kuti kuna Mwari.

Kuedza kwakaitwawo naArtur Clark (Sir Arthur Charles Clarke) kungopfuura chikamu chezana remakore akapfuura. Nekuedza uku, mumaonero emunyori wezvinyorwa, kune mitsetse yekugadzirisa dambudziko iri kana nzira yekuziva nayo unyanzvi. Ngatitaurei kuti Clark aizivikanwa nekusununguka kwake kumagariro eparapsychological, asi munguva inotevera yehupenyu hwake akava "Anenge aine chokwadi chakakwana".

Zvavakanga vakaungana boka ruzivo vakazvipira vakawanda vakaziva zvitendero zviri pamberi achifamba bvunzurudza aifanira kuvhundusa kunorambidzwa yavo (vaMuslim ukapedza nyama yenguruve, vaKristu vaidya mrsni panguva yokutsanya, etc.), vari zvose pamusoro moto (uye grilli) akayambuka asina kumbokuvadzwa. Ipapo Clark akagoverana zvakawanika ake uye chipo mhedziso pamusoro chinhu. Pashure paizvozvo takakwanisa kutaura kuti chakavanzika moto wacho, asi hazvina kuitika.

Mhedziso

Tinogonawo kupa mhaka yekuzvizivisa zvangu kufamba pamoto pamwe chete naClark pachake. Iye ari mubhuku racho akazvibvunza (ini ndichatsanangura) "zvakanaka, ikozvino iwe unoziva (zvese) zvinhu zvose pamusoro pekuti iwe unoda kutora shangu dzako uye enda pamusoro pegrill"?. Akapindura (quote): "Hazvibatsiri." Nokudaro, kusvikira nhasi, kufamba nemakumbo ake pane grill kwakaramba chishamiso, apo vanhu vanobata ne "mamwe" simba. Saka ivo vachagara kwenguva yakareba sezvavari zvakavanzika hazvioni.

Ngatitii chakavanzika pakupedzisira (mushure mekutaura uku). Hapana zvakavanzika. Chinhu chakavanzika chiri muhomwe chisina mhosva, iyo yatinozvivandudza pachedu. Ndicho chikonzero ndinokurudzira kupfuurira kwemashoko (vhiki inouya) kuvashandi kubva peneni yevashandi. Theorists vanogona kutarisana nemabhuku akawanda, mifananidzo, zvinyorwa, zvakanyorwa, bvunza mibvunzo uye dzidzisa nekutaura

Mashoko Okuwedzera, kumashoko anotevera

Kubva pakati pevanhu vemusangano ini ndinoziva vanhu vanozivikanwa nekufamba pamoto, ini ndichafara kana vakatumira zvakaitika kwavari izvo zvichabatanidzwa mumashoko acho. Handizobudisi pachena mazita avo kunze kwekuti ini ndiwane mvumo kubva kwavari nokuda kwechinhu chakadaro. Muchiitiko ichi vanogonawo kutumira mapepa kana vane ivo.

Avo vanofarira kufamba mumoto vanoita sevanogona kuedza chimwe chinhu chakadai, vanoratidza kuti vanobvunza mibvunzo kuitira kuti zvinyorwa zvive zviri nani zvinotarisirwa vhiki inotevera. Hungu, kuwedzeratinokurudzirwa kushinga, chinhu chakakura ndiko kuvapo kwegadziriro yekuti vatangidzi vanotora 5 kumaawa 8. Kana, mushure meizvi, iwe usati waita chisarudzo chokupfuura nomumoto, iwe uchange uchiri mukukunda

Radosav Lazić

Kragujevac, 2017

 

Subscribe
Newest vakwegura vazhinji vakavhota
Notify of
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!