pedyo

Kuvhomana - rwendo risina kudzoka

dumbing pasi - nzira isina kudzoka ndeye akarayira mashoko. Inodzokorora huru kufunga pavanenge vachitsvaka mhinduro dzemibvunzo iyi: "Sei tichidaro?"

Zvinokonzerwa nehupombwe - sumo yekuzvipira-kufanana (i) kuzvisimudzira

Tichatanga nehupfupi kuedza kunoda kudarika masikati 30. Kune vatatu vatema uye vatatu vachena vhidhiyo. Boka roga roga rine basketball rayo iro rinowedzerwa kumunhu kubva muboka ravo pasina kupfura mudengu (ndiani asiri). Iko basa rako kuva mumasekondi makumi matatu chete kuwedzera kuwedzera chikwata chena, kusazvidza boka revanhu vemauto. Zvino tarisai mifananidzo.

 

Ndinofungidzira munhu wose akafungidzira kuti kuwedzera kwaiwedzera. Asi kumubvunzo wekuti iwe wakasangana nechinhu chisina kujairika, hafu ichakupindura zvisina kunaka. Iko kune avo vanotsamwa pavanobvunzwa zvavasina kuona.

Ikoko kwakanga kune "kurara kwepfungwa" kwatakazviitira isu pachedu nekuda kwekuwedzera kwekuwedzera nekuregeredza boka renyama. Experimenters Kristofer chabris ( Christopher Chabris) uye Danijel Sajmons (Daniel Simons) mubhuku rinonzi "Invisible Gorillas" vakaita izvi zvakashamisa. Basa rekuverenga nekurayirirwa kwekusazvidza boka dema rinokonzera kurara kwezvose.

Chokwadi kana isu tiwane mhinduro "sei" zviratidzo uye "sei" kuti kuchinjanisa (kana kugara chete). Nokuti ikozvino chete vane mhinduro yomubvunzo wokuti: ". Chii chinoitika kana bofu kutungamirira bofu" Kunyanya chaizvo, vazhinji vakabvumirana kuti vakarurama. Saka sei tichipa mhosva vamwe?

 

Zvakanakadumbing pasi uye kuvhiringidzika

Vakawanda vanofunga kuti uropi hwedu ndicho Chishamiso chaMwari, akagadzirira zvinhu zvose, asingatyi, asingagoni kuregererwa, uye zvichatibatsira nenzira imwe neimwe kuti titize. Nechiratidzo ichi, maonero aya akabatanidzwa mubvunzo. Uropi hune simba risinganzwisisiki rekugadzirisa uye pamwe nekukanganisa. Asi kutanga tinofanira kutanga, nenzira yakarurama, nechinangwa chakanaka nezvinangwa. Ndizvo chete zvinoita chishamiso chinoitika.

Uropi hukuru hwemakombiyuta kune rumwe rutivi uye runogona kuva kupfuura zvatinofungidzira, asi chete kana tichida. Unoziva here kuti kuwana tsamba nekuverenga zvakakonzera kuchinja kwezvivako zvehuropi kuva mudziyo wekuverenga? Uropi hwakanga husati hwagadzirirwa kuita izvozvo. Kana zvasvika kune (anti)dumbing pasi Tinogona kuita zvakawanda. Ichokwadi uye zvakasiyana. Zviri pamusoro pedu.

Apo patinotarisa zvinoita zveuropi kune rumwe rutivi uye zvose zvisina maturo uye kuparadzwa kwatakagadzirira mumwe nemumwe kuburikidza nhoroondo kune imwe, tinopedzisa kuti avo vanoti nyika inopona "isina maturo". Vamwe vanoti chikonzero chekuvapo chiri pasinei nekushaya uye kukanganisa kwatinoita kune avo vanotitungamirira kune izvo Ishe ane hanya neboka ravo duku. Kana zvisina kudaro, Pasi haingambove kwenguva refu.

 

Zvaunofanira kuita

Basa racho rakatiratidza kuti npfungwa inogona iga kana kubatsira kwevamwe kuti vave vakasununguka zvikuru ndinyarare iwe pachako, zvakanaka kuti uve panguva imwe chete ivo vakavata nekuda kwevanouraya. Tiri kutsvaga rubatsiro rwenyanzvi chete patinenge tapedza. Pamberi pazvo, zvisinei kuti ndiani anoziva zviri nani kupfuura isu. Mubvunzo ndewokuti, uye tingadai tichikurumidza kutaura chimwe chinhu kune isu pachedu.

optical illusion
Mafungiro ekunyengera, maviri akareba akafanana

Vazhinji vanoziva uye vanoziva zviratidzo zvemaziso chete uye fatamorgans, muzwi rekunyengedzera. Unhu hupenzi hauzivi,nokuti zviri nyore kwazvo kwavari.

Tichaitei nekunyeuka kusarura, kazhinji kacho kukanganisa nemaune, kuitira kuti nekubatsirwa kwe "kufunga" kwakadaro, kufunga uye kuchiva tichaita mufananidzo wekuti isu tinogutsikana nazvo? Pakupedzisira, ndezvipi nemafungiro aya ose ekufungidzira tinoshandisa pakuziva uye tisingazivi?

Mhinduro iripo. Ngatiyeukei magwaro pamusoro pokufunga. Takataura kuti chimwe chinhu chaiva neuropi, uye zvatakanga tichizoita.

 

 Anopesana nevhu - ngatizvionei(uye kutora chiito)

Kazhinji mukuseka, asi chaizvoizvo tinoona kuti pane zvakawanda mumisoro yedu. Dzimwe nguva zvinongoratidzika zvakanakira. Pano tichazoongorora avo vatatu vatora. Yokutanga ihurumende yakazvigadzirisa iyo isingatongi. Imwe iyo nzira yokuzvidira. Wechitatu ndiye anoona.

 

Daniel Kahneman munyori "Ndichifunga kutsanya uye kuderedza" isu zvamaronga sezvo nani mazita maitiro 1 uye 2 ezvinhu nokuti, yakadaro, simudza zvishoma nzvimbo iri kushanda kwedu okuyeuka uye tinoshuva kuti varambe vakaomerera panyaya. Zvichida izvi zvinoshanda kune vafungidzi vane simba. Zviri nyore kuti vatangi vekuzviziva sevanhu vanozvigadzirira uye vanoda, pamwe nekuwedzerwa kwechiitiko chinowanzoonekwa.

1 uye 2

Iko kuzvigadzirisa (1 System), iyo isingabatanidzwi, inotarisira kupona. Anoita zvisarudzo nokukurumidza uye neshamwari. Kana upenyu hwedu husiri pangozi, uchisiya System 2 kuti iite nyaya inonzwisisika, yakabatana (kubva pane zvinhu zvave zvambirwa kune iyo). Dzimwe nguva sezvatinongoita ne gorilla, tinogona "kumurega" asi zvinoitika zvishoma. Kudzidziswa zvishoma hakusi kupera.

nzira yekuita nyaya yezvatinoona
Muedzo -: - nekukurumidza-kushamwaridzana-kufunga- (pa-sei-isu-be)

Mumufananidzo uri pamusoro apa System 1 kuti pakutanga (kazhinji kacho chete) inoona "chimwe chinhu". Izvi siyanei mheni neshamwari kuti anotanga: vanotyisidzira ini, haagamuchiri ini kutyisidzira. Somuenzaniso: Photo kukuru, digger vakarambana isina magiramu kuti uropi, ndine zvakawanda, ndingada here Runako angu seizvi, wakanaka achitaura, sezvazvakaita pamusoro (pazasi), zvino nhongo nguruve kuti Apen, ndine kuziva chii iwe nokuda basa, izvi wangu Milojka wakaputirwa ... (rinoreva ndinovenga izvozvo), ndinoda kuwana pachako chimwe chaizvozvi, kana ini kubvumira mwana wangu ave seizvi ...?

 

Ichi ndicho muenzaniso wekukanganisa kunokanganisa kwepfungwa dzedu. Icho chiri pamusoro pehuwandu hwatinobhadhara nokuda kwechivimbo chikuru pane chimwe chinhu chatinotenda chatinoziva. Nenzira iyi, "tinozviponesa" nokuti hatigoni kuziva nekusaziva uye kutanga mumwe, zvisingarevi chikamu (kana System 2). Imwe nzira ine simba zvikuru yekudzivisa kusava nechokwadi. Yepfupi pane imwe chete: "Handisi kutyisidzirwa zvakananga." Tichava nyore kune vamwe vose.

(Ndizvo chete) Rubbing iri nyore uye "inonakidza"

Izvi "zviri nyore" ibasa rezvinhu zvose, izvo, kana chiitiko chekuona chikavhiringidzika. Kazhinji, tinotarisa pane chimwe chinhu, saka hatifungi zvakadaro, saka hatisi kusanganisa mafungiro ehurongwa hwe 2. Zvakadini kana uropi hwedu hunoziva zvose. Iko mafungiro kakawanda anowanzosvibiswa nekusafarira. Zvechokwadi, hatingambozvibvumi kwatiri isu pachedu.

Kururamiswa-for-dumbing pasi
Kuchenjerera kwepfungwa
1Goleman D. (1997), Emotional Intelligence, Geopoetics, Belgrade, pp 19

Mumufananidzo, tinoona zvinoitika kana tichifungidzira kuti tiri mukutya upenyu (panzvimbo pekuziva vanoziva). Bhuu rakarurama mukutora iyo nyoka (ndinofanira kupora iyi zvakaipa). Dhavhidha inopinda muziso, kubva ipapo inodzokera kune thalamus. Pano chiratidzo chinoputsika. Chikamu chikuru chinopinda kuoneti yekuona yekugadziriswa asi chikamu chiduku chinoenda kumamggdala (mazamu maviri, nzvimbo huru yekutya), uko kushandiswa kuri kuwedzera kana kuderedza.

Kana isu tiri pangozi nehupenyu (kuburikidza nekuongororwa kunotsvaga kweHNUMX System), kuwedzera kweropa kunowedzera, kutengesa kwemoyo zvakare, apo masimba makuru akagadzirira "kurwisa kana kurova" chiito. Kana hupenyu husiri pangozi ipapo iyo inyoka nyoka, joko, isina chakaipa, yakanyorwa kana inonzi nyoka. Zvose mune zvose, hapana chakaipa. Saka ngatidzokerei kune "kwandakawana".

 Kuedza kwe "Kufunga"

Kaneman mubhuku raakataura ndeimwezve kuedza kwakaitwa nevashandi. Vapurisa vari muimba yega yega yebasa vaiva nemichina yekofi neyei. Kwemakore, kofi uye tei zvakabhadhara nokuisa mari mu "bhokisi rekutendeseka". Pamusoro paiva nehosi yekutengo nemari yakakurudzirwa.

Zvadaro, pasina chiziviso uye chiziviso pamusoro pemichina, chitupa nemaruva zvinowanikwa pamusoro pemari inorayirwa. Mushure memazuva manomwe, chikwangwani chacho chakatsiviwa, uye ikozvino kwaiva nebhokisi rine maziso anoonekwa nemunhu ari pamusoro pemakina. (Nefungiro zvishomanana, unogona kuona izvi kubva mumufananidzo uri pasi apa.

Girafu
Akaunganidza mari yetambo yekupedza mukaka

Hapana munhu akataura pamusoro pechinhu chipi zvacho, asi mari yeSvondo yakasiyana zvikuru. I "Sunday Flower Day" yakanga iri murombo kupfuura "Svondo Eye Poster".

Usakurumidza nemhedziso yokuti yako 2 System chimwe chinhu uye iwe nguva dzose unoziva zvikonzero zvako zvekuita zvisarudzo. Zvichida zviri nani kubvunza kuti sei mabhadharo ekusimbisa aine nguva refu, yakareba zvakakwana kuti titarise kwatiri kubva pakusvika pakusvika mushure mekusarudza musarudzo. Kana kuti iwe hausi "kungobuda kunze kweTV" (kana kuibvisa) nguva dzose. Zvechokwadi nguva dzose nguva dzose "nenzira imwe" mberi.

dumbing pasi
Dumbing-mu-basa-gutsaruzhinji-uye-nani-roupenyu "Zvakaitwa" -Citizens-NIS-uye-mugumisiro

Kushungurudza uye "zvinoguma"

Results? Zvakanaka, hapana nzira yavasingagoni kuva nayo nokuti hatisi kufara navo. Munhu wose anotarisa oga, bhizinesi rakaipisisa. Kuvhiringidza kwechirwere - uye pavakatsigira isu. Kupandukira kwematare. Saka chii? Pavakakwereta vaifunga kuti vakachenjera uye vaizova vakakwanisa kupfuura. Zvombo zvePurotesitendi. Saka chii? Ivo vakarongeka uye nguva dzose vanoiswa mune zvavanoda. Vanongotarisa ivo pachavo. Sei ndaizozviisa pangozi kana ndisingagoni kuwana chinhu? Stash yevashandi muGosa? Saka chii? Chii chakanga chisina kubatanidzwa nemhomho? Kuderedza pensions. Saka chii? Usati kune avo vane zvakaderera pensions. Ndiani anoda kuva bhinny. Handina kurasikirwa nebenzi pamagumo emakore makumi mapfumbamwe uye kuti kune jabs apo vazhinji vakatora mamiriyoni?  

Pane zvikonzero zvakawanda nei takasarudza kudzidziswa. Chikonzero chezvinhu zvose ndiko kutya kwe 1 System. Ndicho chikonzero vazhinji rijalitija uye zviri mukati zvisingabatsiri izvo zvinotichengetedza muzvinomera. Idziviriro inotyisa kubva pakubatanidzwa kweHTML yeHNUMX inotyisidzirwa nechikwata chekutonga, kunyange chakasimudzirwa. Kubvira ipapo, isu sevanhu takarwara. Izvi zvinonzi chirwere chepfungwa.  

Mhedziso

Vanhu ivavo vakaziva kuti kudzivirirwa kwekodzero dze "dyed" muSouth Africa iko zvino kupfuura kuburikidza nekusava kuzivisa mutemo weTijan. Zvikumbiro pamusangano wekugarisana nevamwe vanhu zvinonyangarika zvisinganzwisisiki, mhombwe haitauri, dare rekutonga harisi nguva.

Kutonga nezviitiko, tinogona kugumisa kuti denda repfungwa rinopa ropa. Vashoma vanhu kwemakumi emakore amunyengera uye vakapambwa (mune zvenyama uye mumweya) nevanonyengera, vasina kukwanisa. Dzimwe nguva kuburikidza nechiito, pane dzimwe nguva nekusiya kanachiito chakaipa magweta aizoti.

Primera dumbing pasi hazvina maturo, nyaya yacho haisi chinhu kune ani zvake (ikozvino). Nyanzvi dzenhema, Savamala, inobvumirwa kurwisa nemishonga isina kuvimbiswa uyo kuzvikudza kwapera (uye ivo ndivo vainyanya kukosha pamusika), kupa vana ma SMS kana hutano hunosiya mabhiriyoni ema euro gore negore ...

Sezvo isu takaponesa zvakawanda kupfuura zvataurwa pamusoro apa tinogona kutarisira kuwedzera kushora dumbing pasi, nenzira imwechete iyo microorganisms yakaparadzanisa penicillin nemapuro DDT. Isu taive vanhu avo madhiyabhorosi akaita mapoka evanhu, asi isu tiri kusarudza kuva zvakare vanhu vanokwezva kune zvakanakisisa nokuti hatifariri izvi zvino. Unhu hupenzi hunoporesa, uye naizvozvo denda repfungwa.     

Mashoko kune avo vanoverenga nekutevera:

- Ndaigona kuita mifananidzo yakajeka nemifananidzo, asi ini handina. Sei? Nemhaka yokuti mune mifananidzo isina kunyatsonzwisisika, mifananidzo kana mapikicha, iyo yekuverenga inosanganisira 2 System. Iyi ndiyo nzira yandinotarisana nayo kumagwaro angu nokuti yekutanga ndeyega. Ndaifanira kuva nechokwadi.

-Ndakafunga pamusoro pemusoro uyu uye mamwe maruva. Ndokusaka vazhinji vachibva panzvimbo ino. Vakawanda vanodzoka gare gare nokuti 2 system ((saizvozvo) yakashanduka.

Radosav Lazić

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!